Jaws in Japan (2009)

แบบจำลองบทบาทสำหรับศัลยแพทย์หญิงในญี่ปุ่น ในทางกลับกัน เมื่อเราจัดประชุมอาหารเช้าทุกปีในระหว่างการประชุมประจำปีของ JSS ค่าธรรมเนียมสถานที่สำหรับการประชุมอาหารเช้าจะได้รับการสนับสนุนจากประธานการประชุมประจำปี หนังศัลยแพทย์หญิงไม่สามารถก่อตั้งสมาคมได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก JSS บนชายฝั่งนอกหาดซันนี่ ซึ่งเป็นหาดส่วนตัวบนเกาะเขตร้อน ฉลามตัวใหญ่กำลังรอเหยื่อของเขา หญิงสาวทั้งสองพบว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรง เช่นเดียวกับในสังคมวิชาการอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของกรอบความคิดขององค์กรนั้นเป็นไปไม่ได้ เว้นแต่บุคคลจะปรับปรุงวิธีคิดของตนเอง (Berman…